Rekrutacja

Wniosek o przyjęcie dziecka do zerówki SP nr 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do klas I-VIII SP nr 1

Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy SP nr 1

 

Innowacja pedagogiczna „Klasa mundurowa” została wpisana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie do rejestru innowacji i eksperymentów pedagogicznych pod numerem DCI.5361.2.2013

Innowacja pedagogiczna „Klasa językowa z rozszerzonym angielskim” została wpisana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie do rejestru innowacji i eksperymentów pedagogicznych pod numerem DCI.5361.2.2013
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI w projekcie„ CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI- II edycja” realizowanego w samorządowych szkołach podstawowych na terenie GMINY MIEJSKIEJ. Projekt realizowany będzie od 01.09.2018 r. do 31.07.2019r

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI

Komentarze są wyłączone.