Historia szkoły

historiaW roku 1931 rozpoczęto budowę Publicznej Szkoły Powszechnej przy ul. Orylskiej 3 (na tzw. działach należących do Miejskiej Rady w Ciechanowie). Od roku 1935 budynek przy ul. Orylskiej zaczęto stopniowo oddawać do użytku. Na parterze ulokowała się Szkoła Męska Nr 1, na pierwszym piętrze – Szkoła Podstawowa Nr 2, a na drugim – Szkoła Podstawowa Nr 3. Po wkroczeniu do Ciechanowa wojsk niemieckich, w 1939 r. budynek został zajęty i przeznaczony na szpital, bibliotekę spalono a pomoce naukowe wywieziono do Niemiec. Po wyzwoleniu, na zebraniu przy ul. Orylskiej, podjęto decyzję o otwarciu czterech szkół powszechnych. W budynku przy ul. Orylskiej miały się mieścić dwie szkoły powszechne – Nr 1 i Nr 2. W roku szkolnym 1963/64 Szkoła Podstawowa Nr 2 została przeniesiona do budynku przy ul. Wojska Polskiego. W budynku przy ul. Orylskiej 3 pozostała Szkoła Podstawowa Nr 1. Od 1 września 1999 r. w budynku przy ul. Orylskiej 3 rozpoczęła działalność nowa placówka – Gimnazjum Nr 1. Jednocześnie władze miasta podjęły decyzję o wygaszaniu istniejącej tu Szkoły Podstawowej Nr 1.

Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie powstało w oparciu o bazę materialną Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Orylskiej 3 w Ciechanowie. Zostało utworzone z dniem 1 września 1999r. na podstawie uchwały nr 12/II/99 Rady Miejskiej Ciechanowa z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie: Założenia publicznych Gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.

W oparciu o art. 6 ust. 2, ust. 3 i ust. 5 oraz art. 17 ust. 4 z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329 z póź. zm./ i art. 18 ust. 1,ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. nr 155 poz. 1012/, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty 6 IX 2003 r. Gimnazjum Nr 1 w Ciechanowie otrzymało imię Komisji Edukacji Narodowej.

W wyniku kolejnej reformy oświaty z roku 2017, na podstawie uchwały Rady Miasta Ciechanów Gimnazjum nr 1 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 1. 1 września 2017 r. to pierwszy dzień funkcjonowania szkoły w nowym kształcie.

Komentarze są wyłączone.