Rada pedagogiczna

 

Dyrektor szkoły Jarosław Krauze
Wicedyrektor szkoły Sławomir Bartosiewicz
Religia Magdalena Przybysz
Oddziały przedszkolne Beata Lewandowska
Ewa Czapska
Edukacja wczesnoszkolna Małgorzata Paszkowska
Barbara Kosmowska
Dorota Sachmacińska
Marta Fabisiak
Język polski Ewa Cybulska
Język angielski Marta Fabisiak
Barbara Kosmowska
Małgorzata Kwiatkowska
Edyta Wolińska
Język niemiecki Anna Laskowska
Historia Zbigniew Baranowski
Wiedza o społeczeństwie Zbigniew Baranowski
Wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Maruszewska
Matematyka Agnieszka Maruszewska
Iwona Walczewska
Fizyka Kamila Pszczółkowska
Chemia Bożena Kraśniewska
Biologia Agnieszka Maruszewska
Geografia Piotr Tokłowicz
Informatyka, zajęcia komputerowe Piotr Tokłowicz
Zajęcia artystyczne Małgorzata Nowicka
Zajęcia techniczne Bożena Kraśniewska
Wychowanie fizyczne Renata Burkacka
Robert Podliński
Piotr Szostak
Edukacja dla bezpieczeństwa Renata Burkacka
Biblioteka Marianna Furman
Pedagog Marianna Furman
Sławomir Bartosiewicz
Nauczyciele wspomagający Aleksandra Kowalewska
Magdalena Żmijewska
Wychowawcy świetlicy Małgorzata Nowicka
Piotr Tokłowicz
Ewa Szczepaniak

 

Komentarze są wyłączone.