Rada pedagogiczna

 

mgr Jarosław Krauze – dyrektor

Rada pedagogiczna

mgr Sławomir Bartosiewicz –pedagog

mgr Renata Burkacka – bibliotekarz

mgr Ewa Cybulska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Marta Fabisiak – nauczyciel języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej

mgr Barbara Kosmowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego

mgr Małgorzata Kwiatkowska – nauczyciel języka angielskiego

mgr Małgorzata Nowicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Małgorzata Paszkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Magdalena Przybysz – nauczyciel religii

mgr Dorota Sachmacińska – nauczyciel religii oraz edukacji wczesnoszkolnej

mgr Magdalena Żmijewska – pedagog

 

Administracja i obsługa

Ewa Matusiak – sekretarz szkoły

Joanna Paprocka – referent do spraw szkolnych

Andrzej Ładziński – starszy woźny

Wiesława Pakuszewska – woźna

Teresa Frączkowska – woźna

Danuta Gawarecka – kucharka

Mirosława Tamowicz – pomoc kuchenna

Komentarze są wyłączone.