Rada pedagogiczna

Jarosław Krauze – dyrektor

 

Marta Fabisiak – wicedyrektor

Rada pedagogiczna

Kamila Bartosiak – nauczyciel matematyki, fizyki i chemii

Sławomir Bartosiewicz – nauczyciel geografii i przyrody

Renata Burkacka – nauczyciel WF

Małgorzata Burkacka – nauczyciel wspomagający

Piotr Cichowski – nauczyciel historii

Arkadiusz Chełmiński – nauczyciel wychowania fizycznego

Ewa Czapska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Izabela Duriasz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Klaudia Goryszewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Grażyna Gwiazda – nauczyciel religii

Mariola Karolewska – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

Agnieszka Koncewicz-Rogulska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

Małgorzata Konopka – nauczyciel techniki

Barbara Kosmowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Aleksandra Kowalewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kamil Kowalski – nauczyciel wychowania fizycznego

Jolanta Kraszewska – wychowawca świetlicy

Małgorzata Kwiatkowska – nauczyciel języka angielskiego

Aldona Krzemińska – nauczyciel plastyki

Joanna Lech – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka niemieckiego

Anna Maliszewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Anna Margel – nauczyciel języka polskiego, historii

Anna Meus – nauczyciel matematyki

Małgorzata Nowicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki

Magdalena Ordak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Małgorzata Paszkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego

Magdalena Przybysz – nauczyciel religii, biologii

Małgorzata Rapacka-Mazur – nauczyciel języka polskiego

Viletta Szcząchor-Romanowska – nauczyciel historii

Anna Rudzińska – nauczyciel matematyki

Aneta Rutkowska – nauczyciel bibliotekarz

Dorota Sachmacińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, religii

Ewelina Sobolewska – psycholog, nauczyciel wspomagający

Sylwia Szniter – nauczyciel języka polskiego

Magdalena Tokarska – nauczyciel informatyki, wychowania do życia w rodzinie

Magdalena Widawska – nauczyciel języka angielskiego

Edyta Wolińska – nauczyciel języka angielskiego

Magdalena Żmijewska – nauczyciel wspomagający, logopeda, pedagog

Administracja i obsługa

Ewa Matusiak – sekretarz szkoły

Joanna Paprocka – referent do spraw szkolnych

Andrzej Ładziński – starszy woźny

Ewa Ładzińska – intendent

Danuta Gawarecka – kucharka

Ewa Kubińska – pomoc kuchenna

Ewelina Lubartowska – pomoc kuchenna

Anna Ciecierska – obsługa

Małgorzata Milewska – obsługa

Małgorzata Surgał – obsługa

Komentarze są wyłączone.