Klasopracownie

Sala 2 – edukacja wczesnoszkolna

Sala 3 – zerówka

Sala 4 – edukacja wczesnoszkolna

Sala 5 – edukacja wczesnoszkolna

Sala 12 – zerówka

Sala 103 – edukacja wczesnoszkolna

Sala 104 – edukacja wczesnoszkolna

Sala 105 – edukacja wczesnoszkolna

Sala 106 – edukacja wczesnoszkolna

Sala 107 – edukacja wczesnoszkolna

Sala 108 – pracownia informatyczna

Sala 202 – klasy IV-V

Sala 205 – edukacja wczesnoszkolna

Sala 206 – klasy IV-V

Sala 207 – klasy IV-V

Sala 210 – klasy IV-V

Biblioteka

Hala sportowa

Sala Zabaw Frajda

Plac zabaw

Siłownia zewnętrzna

Komentarze są wyłączone.