Stołówka szkolna

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie funkcjonuje od lat stołówka szkolna. Korzystają z niej uczniowie szkoły.

– Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 1100 do 1330.

– Koszt obiadu wynosi 2,50 zł.

– Obiady w stołówce są pełnopłatne (uczniowie ponoszą koszty), bądź refundowane przez MOPS, GOPS oraz Urząd Miasta w Ciechanowie.

Komentarze są wyłączone.