Stołówka


W Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie funkcjonuje od lat stołówka szkolna. Korzystają z niej zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły.

– Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 1030 do 1330.

– Koszt obiadu dla uczniów wynosi 2,50 zł, dla dorosłych 5 zł.

– Obiady w stołówce są pełnopłatne (uczniowie ponoszą koszty), bądź refundowane przez MOPS, GOPS oraz Urząd Miasta w Ciechanowie.

kuchnia1kuchnia2

kuchnia3kuchnia4

Komentarze są wyłączone.