Koło Biblijne

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”

św. Hieronim

bibliaPismo Święte jest jedną z najstarszych ksiąg świata. Jest pierwszą księgą wydaną drukiem. Zostało przetłumaczone na 1549 języków narodowych i dialektów.
Jest wielkim dziełem literackim, do którego odwołują się wciąż niezliczone rzesze artystów, poetów i pisarzy. Jest przede wszystkim księgą wiary dla chrześcijan. Jest żywym słowem Boga.

Koło Biblijne ma za cele:

– zachęcać młodych ludzi – gimnazjalistów do poznawania tej wspaniałej księgi, która jest swoistym „Listem Boga do człowieka”,
– zachęcać do samodzielnej lektury Pisma Świętego – Księgi Życia,
– wspomagać w osobistej refleksji nad tekstami biblijnymi,
– wspierać młodzież w odnajdywaniu w otaczającym ją świecie śladów Bożej miłości,
– ukazywać, jak można żyć dziś, tu i teraz ideałami ewangelicznymi.

Na zajęciach Koła Biblijnego uczniowie mają możliwość przygotowywać się do konkursów religijnych, poszerzać wiadomości dotyczące spraw wiary i życia Kościoła, zawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie.

Zajęcia prowadzi p. mgr Magdalena Przybysz.

Serdecznie zapraszam!

Komentarze są wyłączone.