Witamy na stronie Szkoły Podstawowej Nr 1

tlo1

 

Regulamin zdalnego nauczania:

Treść regulaminu zdalnego nauczania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie informuje, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w  Roku Szkolnym 2021/2022 są dni :

15.10.2021, 12.11.2021, 07.01.2022, 02.05.2022, 17.06.2022

Uwaga!

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie

Komunikat Państwowej Inspekcji Sanitarnej do rodziców uczniów.


Przydział sal i wychowawstw w Roku Szkolnym 2021/2022

Oddział Wychowawca Sala
3-4 latki Magdalena Ordak 1
0 A Anna Maliszewska 12
0 B Klaudia Goryszewska 3
1 A Dorota Sachmacińska 106
1 B Edyta Wolińska 105
1 C Aleksandra Kowalewska 103
2 A Małgorzata Paszkowska 2
2 B Małgorzata Burkacka 4
2 C Agnieszka Koncewicz-Rogulska 5
3 A Ewa Cybulska 205
3 B Ewa Czapska 107
3 C Małgorzata Nowicka 104
4 A Kamil Kowalski 210
4 B Anna Margel 202
5 A Kamila Bartosiak 207
5 B Sławomir Barosiewicz 206

 


Od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 powraca
po kilkunastu latach nieobecności na ciechanowskim rynku edukacyjnym.
Gwarantujemy każdemu uczniowi naukę od godziny 8:00,
świetlicę, stołówkę i bardzo przyjazną atmosferę wspierającą rozwój.
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo,
pozytywne relacje międzyludzkie i wspieranie talentów uczniów.

Nasza strona WWW została powiązana ze stroną Fan Pages. Wszystkie aktualności pojawiać się będą na stronie Facebook i można je przeglądać z poziomu tej strony przez najechanie na slider (znaczek facebooka) znajdujący się na prawym marginesie.

Od dnia 25.05.2018 roku wchodzą w życie przepisy RODO. W związku z tym informujemy, że dane osobowe osób kontaktujących się ze szkołą będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Ciechanowie, ul. Orylska 3, jako administratora danych, w celu zrealizowania sprawy. Dane osób kontaktujących się będziemy przechowywać do czasu załatwienia sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ciechanowie
06-400 Ciechanów
ul. Orylska 3
ciechanow.gimn1@wp.pl
tel/fax: 23 672 45 12