Witamy na stronie Szkoły Podstawowej Nr 1

tlo1

Komunikat
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie informuje, że w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym w dniach 10.03.2021-19.03.2021 w szkole prowadzone jest nauczanie zdalne.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z dnia 22 stycznia 2021: Treść zarządzenia

Regulamin zdalnego nauczania:

Treść regulaminu zdalnego nauczania

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 2/20/21 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w  Roku Szkolnym 2020/2021 są dni :

02.11.2020, 04.01.2021, 05.01.2021, 04.06.2021.

Pełna treść zarządzenia: Zarządzenie 2/20/21

Uwaga!

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie

Komunikat Państwowej Inspekcji Sanitarnej do rodziców uczniów.

Oświadczenie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 05.05.2020


Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020

8.00 – Uroczysta Msza Święta w kościele Św. Tekli

klasy 0-I godzina 9:00 – sala gimnastyczna (wejście B, z dzieckiem może być obecny jeden opiekun)

klasy II, III, IV godzina 10:00 – spotkania z wychowawcą w klasie zgodnie harmonogramem (wejście A, rodzice nie mogą wejść do szkoły wraz z dziećmi)

KLASA SALA WYCHOWAWCA
0 3 B. Lewandowska
1a 2 M. Paszkowska
1b 4 B. Kosmowska
1c 5 A. Koncewicz-Rogulska
2a 103 E. Cybulska
2b 107 E. Czapska
2c 104 M. Nowicka
3a 106 D. Sachmacińska
3b 105 E. Wolińska
4a 207 K. Pszczółkowska
4b 206 S. Bartosiewicz

 

 

 

 

 


Od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 powraca
po kilkunastu latach nieobecności na ciechanowskim rynku edukacyjnym.
Gwarantujemy każdemu uczniowi naukę od godziny 8:00,
świetlicę, stołówkę i bardzo przyjazną atmosferę wspierającą rozwój.
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo,
pozytywne relacje międzyludzkie i wspieranie talentów uczniów.

Nasza strona WWW została powiązana ze stroną Fan Pages. Wszystkie aktualności pojawiać się będą na stronie Facebook i można je przeglądać z poziomu tej strony przez najechanie na slider (znaczek facebooka) znajdujący się na prawym marginesie.

Od dnia 25.05.2018 roku wchodzą w życie przepisy RODO. W związku z tym informujemy, że dane osobowe osób kontaktujących się ze szkołą będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Ciechanowie, ul. Orylska 3, jako administratora danych, w celu zrealizowania sprawy. Dane osób kontaktujących się będziemy przechowywać do czasu załatwienia sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ciechanowie
06-400 Ciechanów
ul. Orylska 3
ciechanow.gimn1@wp.pl
tel/fax: 23 672 45 12