Pielęgniarka

Pielęgniarkę szkolną, która opiekuje się młodzieżą naszej szkoły zatrudnia Zakład Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania „Lider”

Zakres czynności świadczonych przez pielęgniarkę szkolną:

– wykonywanie testów przesiewowych u dzieci i młodzieży, ich dokumentacja i interpretacja,
– prowadzenie czynnej opieki nad uczniami z problemami zdrowotnymi,
– udział w spotkaniach z rodzicami (włączenie do udziału na rzecz zdrowia),
– stały kontakt z wychowawcami, nauczycielami wychowania fizycznego i pedagogiem szkolnym,
– realizacja zadań w zakresie promocji zdrowia,
– stałe uczestnictwo w posiedzeniach rad pedagogicznych,
– uczestnictwo w wywiadach środowiskowych w domach uczniów,
– kontrola higieny osobistej uczniów, nadzór nad stanem higienicznym budynku szkolnego,
– udzielenie uczniom pierwszej pomocy medycznej,
– zaopatrywanie gabinetu w leki, środki opatrunkowe i niezbędny sprzęt medyczny,
– prowadzenie dokumentacji zdrowotnej uczniów,
– współpraca z lekarzem szkolnym.

Godziny pracy:
Poniedziałek 740 – 1215
Środa 740 – 1200

Komentarze są wyłączone.