Rada Rodziców

W roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie funkcjonuje w następującym składzie:

 –przewodnicząca,
 – wiceprzewodniczący,
 – sekretarz,
 – skarbnik,
 – członek

Ustalona składka na RR wynosi 50 zł (płatna w jednej albo w dwóch ratach).
Rada Rodziców pracuje w oparciu o uchwalony regulamin.

Regulamin Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie: 
07 1140 2004 0000 3102 7718 7679
Odbiorca –  Rafał Michniewicz – Przewodniczący RR

Komentarze są wyłączone.