Rada Rodziców

W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców Jedynki funkcjonuje w następującym składzie:
Monika Borkowska – przewodnicząca
Rafał Michniewicz -wiceprzewodniczący
Marlena Eljasiak- sekretarz
Monika Rutkiewicz – skarbnik
Anna Górska-Głuszniewska – członek
Ustalona składka na RR wynosi 50 zł (płatna w jednej albo w dwóch ratach).
Rada Rodziców pracuje w oparciu o uchwalony regulamin.

Regulamin Rady Rodziców

Komentarze są wyłączone.