Koło teatralne „Intryga”

 


Rok założenia 2002

Szkolne koło teatralne „Intryga” skupia uczniów, którzy kochają literaturę i pragną pogłębić jej znajomość poprzez własne zaangażowanie emocjonalne oraz działanie.

Przygotowujemy zatem spektakle teatralne oparte na motywach lektur szkolnych jak i programy artystyczne popularyzujące życie i twórczość różnych poetów oraz pisarzy. Bierzemy także udział w różnych konkursach literackich, recytatorskich i przeglądach teatralnych. Aktywnie uczestnicząc w życiu kulturalnym, poznajemy ludzi związanych ze sztuką i literaturą.

Zapraszamy zatem wszystkich, którzy zainteresowani są występami na deskach naszego teatru bądź w inny sposób chcą rozwijać swoje zdolności humanistyczno-literackie. Czekamy na tych, którzy chcą się zajmować redagowaniem scenariuszy, programów, tworzeniem reportaży, wykonywaniem scenografii, czy chociażby robieniem zdjęć. „Świat podobny jest do amatorskiego teatru; więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról wyłącznie pierwszych, a odrzucać podrzędne. Każda rola jest dobra, byle grać ją z artyzmem” – pisał Bolesław Prus.

 

Ogólna charakterystyka programu

Nabór do koła teatralnego odbywa się na zasadzie dobrowolności. Uczniowie po wstępnej integracji oraz zdobyciu wiedzy ogólnej z zakresu teatru i funkcjonowania koła mają możliwość wyboru jednej z następujących sekcji:

Aktorska – uczniowie zdobywają wiedzę i doskonalą umiejętności z zakresu warsztatu pracy aktora, by w przyszłości występować na scenie (tworząc obsadę w wybranym spektaklu).

Redakcyjno – medialna – uczniowie tworzą scenariusze przedstawień, redagują zaproszenia, programy teatralne, afisze, przygotowują gazetkę, prowadzą kronikę koła, fotografują, tworzą reportaże, zajmują się pisaniem recenzji, artykułów prasowych bądź innych form wypowiedzi.

Plastyczno – techniczna – uczniowie zajmują się projektowaniem i wykonywaniem scenografii, kostiumów, przygotowują plakaty, gromadzą rekwizyty i obsługują scenę.

Muzyczna – uczniowie uzdolnieni muzycznie samodzielnie przygotowują muzykę i śpiew do potrzeb spektaklu.

Cele edukacyjne

– Zapoznanie uczniów z treścią i problematyką różnych utworów literackich (także z spoza kanonu lektur obowiązkowych).

– Zdobywanie wiadomości z zakresu teatru, jego historii i struktury.

– Doskonalenie umiejętności redagowania tekstów w różnych formach, np. scenariuszy przedstawień teatralnych, artykułów prasowych, zaproszeń, recenzji.

– Rozwijanie umiejętności czystej, poprawnej wymowy, modulacji głosu, dykcji, intonacji wpływających na kulturę języka.

– Poznawanie wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu działań aktorskich oraz kreowania postaci na scenie.

– Rozwijanie zdolności plastycznych poprzez projektowanie i wykonywanie scenografii, kostiumów, rekwizytów.

– Doskonalenie umiejętności doboru muzyki i śpiewu do potrzeb spektaklu oraz poznawanie warunków udanych prezentacji scenicznych.

– Aktywne uczestnictwo w kulturze poprzez wspólne wyjazdy do teatru oraz przygotowanie imprez o charakterze kulturalnym.

Komentarze są wyłączone.